Den synlige TR

Som TR sidder man i en meget central og vigtig funktion. En funktion der gennem tid er blevet defineret og respekteret. Som udgangspunkt er TR´erens rolle at være bindeled, stødpude, forhandler og ”retfærdighedsforkæmper” mellem ledelse og medarbejdere, samtidig med at de er fagforeningens forlængede arm ude på arbejdspladsen. Som TR er kerneopgaven at have styr på det faglige, værende overenskomster, regler osv. Uden Tillidsrepræsentanter – ingen fagbevægelse.

Flere aktører i fagbevægelsen har generelt set et ønske om at udvikle funktionen, så den enkelte TR kommer til at stå endnu stærkere. Et ønske om at TR´erne skal være mere synlige, blandt andet ved at blive endnu bedre til at skabe relationer og ”ikke bare” være til rådighed når der er konkret brug for hjælp. Synligheden skal også gøre sig gældende i hverdagen. Det sker i erkendelse af, at organiseringen bredt set indtil OK18 havde været faldende og et stigende fokus på digitalisering, robotter, algoritmer mv. risikerer at sætte mange jobfunktioner under pres. Det kræver videreuddannelse og nytænkning. TR´eren skal derfor klædes på til at kunne bidrage med noget ekstra i fremtiden og her er relationer, personlighed og synlighed et afgørende supplement til kerneopgaven.

Samtidig er det en udfordring for mange TR´ere, at de nemt kommer til at ”gemme sig” bag deres faglighed, bag fagforeningslogoet, overenskomsten, brochurerne og selv titlen TR. Mange kan have glæde ved at være ”mere en bare TR´eren”. Det kan bl.a. ske ved at de lægger et større personligt lag ind over deres TR-funktion. Ikke fordi deres faglige arbejde ikke er godt nok, men for at give deres funktion og oplevelsen af funktionen en ekstra dimension. Og fordi mange eksisterende -og potentielle medlemmer i høj grad køber personer mere end organisationer og logoer.

I det arbejde Anders Bjørk og jeg laver med TR´erne er der fokus på de fortællinger alle TR´er har. Både dem, de har som TR og dem de har som mennesker og medarbejdere. Alle er det fortællinger, der kan give omverdenen et bedre og styrket billede af, hvem TR´erne er som personer. Vi arbejder derfor med at den enkelte TR finder sin egen individuelle balance mellem faglighed og personlighed, når det gælder synligheden i deres funktion. Det handler ikke om at være ekstrovert eller introvert, men om at turde give noget af sig selv, når dette kan være relevant.

Vi bruger fortællinger til at hjælpe TR´erne. Fortællingerne der bl.a. beror på spørgsmålet, ”hvorfor er du TR” og fokuserer på rejsen fra man blev det til der hvor man er i dag. Sejrene og kampene. Alt sammen med henblik på at den enkelte TR får et ekstra værktøj til at åbne dialoger, inspirere, tiltrække, lade sig spejle i af medlemmerne og andre relevante interessenter.

Hvis du har lyst til at høre mere om vores arbejde med repræsentanter i fagbevægelsens organisationer, så læs mere her.

Bedste hilsner
Anders Gisselmann
Kontakt@andersgisselmann.dk

Efterlad en kommentar