Den synlige Tillidsrepræsentant
-foredrag, workshops og kurser for TR og/eller FTR

Unknown
Pharma Danmark
danskebioanalytikere
HK Kommunal
Tandlægeforeningen
bupl-logo-web-2
DJOEF_LOGO_250px_RGB

Sammen med forandringsvejleder, underviser og foredragsholder, Anders Bjørk, holder jeg aktuelt en række populære foredrag, workshops og kurser i fagbevægelsen - både i organisationer under FH og under Akademikerne. Målgruppen er primært TR og/eller FTR, men vi har også fokus på bestyrelser og faglige konsulenter, fordi de udgør en vigtig rolle ift. at få fremtidens repræsentanter til at lykkes.

Om indholdet:

Danske fagforeninger har brug for Tillidsrepræsentanter, der er synlige, nærværende og relevante overfor både medlemmer, potentielle medlemmer, ledere og andre interessenter. Det kræver, at vi som TR kan og tør relatere til andre ud fra det personlige udgangspunkt, vi hver især har.

Den synlige TR giver værktøjer og inspiration til TR-funktionen anno 2020. Den hjælper TR’eren med at være relaterende og synlig - og ikke blot ”gemme sig bag” organisationslogoet, overenskomsten, mv. Som TR må så at sige træde foran logoet og vise, hvorfor vi er medlemmer og har valgt at være repræsentanter.
At blive mere synlig som TR handler ikke om at være introvert eller ekstrovert. Eller om at råbe højt på bekostning af andre. Det handler om at den enkelte TR står ved sit eget udgangspunkt i en individuel balance mellem faglighed og personlighed.

Den synlige TR søger ikke at ændre på kerneopgaven i det at være repræsentant. Den søger at give inspiration og værktøjer til, hvordan vi bl.a. via fortællinger og øget åbenhed omkring os selv, kan skabe en mere personlig og uformel relationsopbygning og synlighed, så vi så at sige bliver "forførerende", frem for overbevisende.
Fagbevægelsens nuværende og fremtidige potentielle medlemmer følger i mange tilfælde mennesker i langt højere grad end de følger et logo, en overenskomst eller en vision - ikke mindst de yngre medlemmer, som er vigtige også at få om bord.

Læs desuden indlægget her

Varighed og form:

Foredrag:  Fra 30-120 minutter
Workshops: Fra 2 timer til 2 dage
Kurser/ Efteruddannnelse: Fra 1 dag til 4 dage.

Tilpasning:

Vi tilpasser indholdet i samarbejde med den enkelte opdragsgiver.
Nogle har f.eks. brug for et fokus på repræsentantens rolle ift. organisering, mens det er mindre vigtigt for andre.
Andre har brug for at styrke TR-funktionen ift. at kunne præsentere bedre - stille sig på ølkassen.

Forspørgsler og booking:

Skriv eller ring venligst til mig på kontakt@andersgisselmann.dk // Tlf. 20 15 92 58.

Bedste hilsner
Anders Gisselmann