Handelsbetingelser
LivePeople ApS

speaker-spiel

Handelsbetingelser, LivePeople ApS

Når du køber billetter på Livepeople.dk accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb. I udgangspunktet søger vi altid at tilfredsstille vores købere og deltagere, så har du spørgsmål så kontakt vores billetservice og Nore Manou Ravn på nmr@livepeople.dk
– Tlf. 73 70 76 77.

Om forholdet mellem dig som
billetkøber og LivePeople

Generelle betingelser

Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler.
Der er indgået en bindende aftale, når LivePeople har modtaget/registreret betaling.
LivePeople forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser.

Billetters gyldighed og fremsendelse.

LivePeople påtager sig ikke ansvaret for gyldigheden af enhver billet, købt udenom LivePeople. Billetter til LivePeoples arrangementer sælges udelukkende via LivePeople.

LivePeople fremsender kun billetter via e-mail i pdf. Format. Ønsker du at købe billetter uden om vores hjemmeside bedes du kontakte os på Tlf. 73 70 76 77.

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. På www.forbrug.dk kan der læses mere om regler og undtagelser.

LivePeople hæfter ikke for fejl begået af kunder i forbindelse med indtastning af kontaktoplysninger – ej heller for de udfordringer det må give for deltagerne.

Gebyrer

LivePeople læger ikke adm. gebyr på billetten. Der afregnes standard gebyrer på udvalgte kreditkort. LivePeople tjener ikke penge på disse.

Refundering og aflysning

LivePeople refunderer købte billetter op til 48 timer efter købet. Dette gælder ikke hvis du har købt billetten inden for 4 uger inden afholdelsesdatoen.Aflysning og flytning af dato

Ændringer i programmet som f.eks. datoændring sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes. LivePeople kontakter alle billetkøbere om sådanne ændringer.Om betaling og fortrydelsesret

På LivePeople modtages betaling med følgende betalingskort:

VISA
MasterCard
Diners Club
Visa Electron

En række udenlandske kreditkort accepteres ikke på LivePeople.dk

Du er velkommen til at vores billetservice på tlf. 7370 7677, såfremt du har spørgsmål hertil.Se i øvrigt vores persondatapolitik.

Overdragelse, videresalg og kopiering af din billet/ plads

Du må gerne videregive din billet til en anden til den pris der står på din billet.
 Bemærk, at det ikke er tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris.
Det er, jf. "Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”.

Det er ulovligt at kopiere din billet. Hver billet er unik og har sit eget billetnummer. Dette betragtes og behandles som svindel.

Kontrollér din billet

Vi opfordrer til at du kontrollerer de oplysninger der står på din billet – herunder dato og tidspunkt.

Stregkoden på billetten dækker én person / en billet.Om fremsættelse af klage

Ønsker du at klage så ret skriftlig henvendelse til os på kontakt@livepeople.dkForbehold i denne aftale mellem dig som billetkøber og LivePeople

LivePeople tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.